Osallistavat asiantuntija luennot ja työhyvinvointipalvelut

 

Työhyvinvointipalvelut koostuvat tunnetaitojen käsittelystä, hengitysohjauksesta ja mindfulness harjoitteista. Näitä voidaaan yhdistää myös osallistaviin asiantuntijaluentoihin. 

 

Osallistavat asiantuntijaluennot voivat olla erillinen työyhteisöä osallistava tapahtuma tai osa tyhy-päivää.

Tyhy-päivän tueksi voidaan rakentaa ajankohtainen teema-alustus työelämän ilmiöistä (esim. eri-ikäiset työyhteisössä, työyhteisötaidot, työnkeskeytykset kuriin, ajanhallinta, tunnekuorma ja tunneilmasto jne.).

 

Työhyvinvointipäiviin voi sisältyä osallistava asiantuntijaluento, mikä pitää sisällään teoriaa sovitusta aiheesta sekä osallistujien osallistamista eri harjoitteiden avulla. 

 

Osallistavien asiantuntijaluentojen teemaesimerkkejä:

Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö - keskeytykset kuuriin

Mindfulness tunnetaito -pysäkki - keinoja pysähtymiseen ja tunteiden hallintaan

Voimamme on tiimi - ryhmäytymistä ja tiimityöskentelyn vahvistamista

Erilaisuus on rikkaus - Sukupolvet työpaikalla ja erilaisuus työyhteisössä

Työyhteisötaidot on kaikkien taitoja - pelisääntöjen ja toimintatapojen kirkastamista

Stressi haltuun hengittämällä - hengittämisen ja läsnäoloharjoitteiden merkitys stressiin ja kipuun

Reteaming - ratkaisukeskeisesti kohti tavoitetta/ ratkaisukeskeisesti haasteen äärelle

Hellitä hengittäen -hengityksellä hyvinvointia

 

Työhyvinvointipalveluiden hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja tapaamisten kesto. Pyydä tarjous!