OSIA

TYÖNOHJAUS JA VALMENNUS

 

Työyhteisöille ja tiimeille työpajatyöskentely fasilitoinnin välineillä

 

Fasilitointi tarkoittaa ihmisten välisen yhteistyön ohjaamista: tunnelman virittämistä työskentelylle, tavoitteen kirkastamista, luovaa ongelmanratkaisua ja suunnitelmien jäsentämistä yhdessä osallistujien kanssa.

 

Fasilitointi on osallistujia aktivoiva ja osallistava työotetta. Sen ytimessä on osallistujien äänen tuominen esiin. Osallistujien äänen tuominen esiin on tarpeen silloin, kun halutaan sitouttaa ihmisiä mukaan asian käsittelyyn, tukea ihmisten itseohjautuvuutta tai tunnistaa, mikä on osallistujien kannalta olennaista. 

 

Fasilitoinnilla kirkatetaan tavoitetta! Fasilitointia voidaan hyödyntää työpajoissa, tiimeissä, strategiatyöskentelyssä, kehittämisideoinnissa yms. 

 

Fasilitoinnin hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja tapaamisten kesto ja määrä. Pyydä tarjous!