Työyhteisöille ja tiimeille työpajatyöskentely fasilitoinnin välineillä

Onko yritykselläsi tarvetta kirkastaa tai kehittää strategiaa, valmistautua muutokseen, kehittää toimintaa, pitää osallistujia aktivoiva työpaja tai kehittämispäivä? Ulkopuolinen fasilitaattori voi olla ratkaisusi! 

 

Fasilitointi tarkoittaa ihmisten välisen yhteistyön ohjaamista: tunnelman virittämistä työskentelylle, tavoitteen kirkastamista, luovaa ongelmanratkaisua ja suunnitelmien jäsentämistä yhdessä osallistujien kanssa.

 

Fasilitointi on osallistujia aktivoiva ja osallistava työotetta. Sen ytimessä on osallistujien äänen tuominen esiin. Osallistujien äänen tuominen esiin on tarpeen silloin, kun halutaan sitouttaa ihmisiä mukaan asian käsittelyyn, tukea ihmisten itseohjautuvuutta tai tunnistaa, mikä on osallistujien kannalta olennaista. 

 

Fasilitoinnilla kirkastetaan tavoitetta. Käytössä on laaja työmenetelmävalikoima niin etä- kuin läsnäolotapaamisiin. 

 

Fasilitoinnin hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja tapaamisten kesto ja määrä.  Pyydä tarjous!