Työyhteisön työhyvinvointiin kuuluu työ ja sen mielekkyys, turvallisuus, terveys, vuorovaikutus ja hyvinvointi.

Työhyvinvointiin vaikuttaa positiivisesti hyvä, motivoiva johtaminen, oma osaaminen suhteessa työn odotuksiin ja työyhteisön ilmapiiri. Työhyvinvointi on kokonaisuus joka vaikuttaa työssä jaksamiseen, motivaatioon, työhön sitoutumiseen ja poissaoloihin. 

 

Työhyvinvointi on koko työyhteisön vastuu ja velvollisuus!

 

Työhyvinvointi voi kuormittua haastavasta asiakastyöstä, työyhteisön ristiriidoista, muuttuvista vastuista, työympäristön muutoksista, puutteellisista työyhteisötaidoista, puutteellisesta tiimiytymisestä, tiukasta resursseista, etätyöstä, kohtaamisten vähyydestä jne. Näitä tai muita haasteita voidaan ennaltaehkäistä ja ratkoa työnohjauksen tai työyhteisövalmennuksen keinoin. 

 

Varaa nyt ilmainen tutustumistapaaminen ajanvarauskalenteristani: 

 

 

 

 

 

 

Tustustumistapaaminen ei velvoita mihinkään,

voimme siinä yhdessä pohtia miten voisin tukea sinua ja yritystäsi.