Olen Hiltulan Soile, neljänkymmenen iän ylittänyt, kolmen lapsen äiti Pohjois-Savosta ja Johdon työnohjaaja CSLE®, STOry työnohjaaja, sekä OSIA- työnohjaus ja valmennus Oy:n yrittäjä!

 

Tiedän mitä on pyörittää lapsiperhearkea ruuhkavuosien huipulla, kokea riittämättömyyttä esihenkilönä, tehdä vääriä valintoja ajanhallintaan liittyen, ja kantaa hartioilla tunnekuorman suurta taakkaa. Joitain kokemuksia jättäisin toki mielelläni väliin, mutta useimmat kannan mielelläni mukanani. Juuri nämä kokemukset ylä- ja alamäkineen ovat muokanneet minusta minut ja muovanneet minusta valmentavan otteen omaavan ratkaisukeskeisen työnohjaajan. 

 

Työkokemukseni koostuu yli 25 vuoden ajalta erilaisista sosiaali-ja terveysalan, varhaiskasvatuksen, sekä kaupanalan tehtävistä. Asiakkaita on ollut vauvasta vaariin, lastensuojelusta päihde-mielenterveyspalveluihin, julkiselta puolelta vapaaehtoistyöhön, avopalveluista laitospalveluihin. Viimeiset 15 vuotta olen toiminut erilaisissa ja eri kokoisissa sosiaalialan organisaatioissa esihenkilötehtävissä yksityisellä, julkisella sekä kolmannella sektorilla, isoista 50 hengen yksiköistä pieniin muutaman hengen yksiköihin.

 

Esihenkilötyössä jatkuvassa muutoksessa työskentely ja muutoksen valmentaminen työyhteisöissä on erittäin tuttua. Sosiaalialan osaamiseni ja työkokemus antaa hyvät valmiudet työnohjaukseen kaikille aloille, mm. ohjattavan itsensä kehittämisen oivalluttamiseen, ratkaisukeskeiseen lähestymiseen, työyhteisötaitoihin ja työhyvinvoinnin huomioimiseen. Sosiaalipuolella työskennellään kokonaisvaltaisesti hyvin erilaisten ja eritilanteissa olevien ihmisten kanssa, joten vuorovaikutustaidot, kokonaisuuden hahmottaminen, eri elämäntilanteiden ymmärtäminen, sekä ammatillinen kehittyminen ovat vahvuuksiani johdon työnohjaajana.

 

Sosionomi YAMK opinnot (2019) kohdensin johtamiseen ja kehittämiseen, painopisteenä työyhteisötaidot. Sosionomiksi valmistuin 2003 ja tätä ennen lähihoitajaksi 1997. Lisäksi olen suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon, johtamisen erityisammattitutkinnon, sekä täydentänyt osaamistani työyhteisö- ja organisaatiopsykologian perusopinnoilla ja erityispedagogiikan perusopinnoilla.

 

Näiden lisäksi olen täydentänyt osaamistani eri menetelmäopinnoilla ja sertifioinneilla, kuten Debriefing- ja dufusinf-ohjaaja, Wopi-persoonallisuustestaaja ja analysointi, Reteaming®- valmentaja, Hoitava Hengitys HB-ohjaaja®, sekä mindfulness tunnetaitovalmentaja. Pidän osaamistani ja ammattitaitoani yllä lukemalla laajasti ammattikirjallisuutta, seuraamalla ajankohtaisia asioita ja osallistumalla webinaareihin sekä koulutuksiin. 

 

 

 

OSIA -työnohjaus ja valmennus vahvistaa

 

Osaamista ja onnistumisen oivaltamista

Sitoutumista, soveltamista, suhtautumista,

Innostumista, innostamista, Itsetuntemusta,

Ammatillisuutta, arvoja, aitoutta ja aktiivista kuuntelua.

 

OSIA on yrittäjä ja yrittäjän lapset O, I ja A

 

 

Tervetuloa seuraamaan polkuani yrittäjänä, bloggaajana ja avoimena pähkäilijä.

osia.munblogi.com

Soile Hiltula