OSIA

TYÖNOHJAUS JA VALMENNUS

 

WOPI-TYÖPERSOONALLISUUSTESTI (WORK PERSONALITY INVENTORY)

 

Motiiveihin, ajattelutapoihin ja asenteisiin liittyvä suomalainen työpersoonallisuustesti, joka inventoi kattavasti yksilön osaamisajurit. Work Personality Inventory on lisensoitu työkalu, joka lisää itsetuntemusta, työhyvinvointia, suoriutumiskykyä sekä ymmärrystä omista motiiveista ja toimintatavoista

 

WOPI mittaa motivaatioita kolmen toimintaroolin ajureina, ajattelutapoja suunnittelun ja ongelmanratkaisun ajureina ja asenteita osoittamassa sopivuutta erilaisiin työympäristöihin.

 

WOPI työpersoonallisuustestiin kuuluu verkossa itsenäisesti täytettävä omia ajureita kartoittava testi sekä tunnin mittainen henkilökohtainen purkukeskustelu. Tuloksista saadaan kirjallinen raportti, joka käydään tarkemmin läpi myös purkukeskustelussa. Wopi-testin ympärille voidaan koota myös 1-3 kerran valmmenus jossa paneudutaan tarkemmin vahvuuksiin ja kehittämisen osa-alueisiin.

 

Johdon työnohjauksen perustaksi voidaan sopia WOPI-persoonallisuustesti, jonka analyysia käydään läpi työnohjauskerroilla. WOPI-persoonallisuustestit on mahdollista toteuttaa koko työnohjausryhmälle ja tällöin analyysia käydään läpi tiimin toimintaan pohjautuen. 

 

Lisätietoa myös Work Personality Inventoryn omilta sivuilta www.wopi.net