Johdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on osoitettu tieteellisesti, ja sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaan.

- Johdon työnohjaajat ry

 

Johdon työnohjauksessa voidaan kirkastaa ja vahvistaa johtamistyötä sekä yrityskulttuuria turvallisessa ohjausprosessissa. Esihenkilöltä vaaditaan nykyään alan osaamisen lisäksi riittävää herkkyyttä työntekijöiden tunnetilojen oivaltamisesta ja kykyä hoitaa tilanteita tarkoituksenmukaisesti. Esihenkilötyö ja työkulttuuri yleensäkin on jatkuvassa muutoksessa toimimista, ala kuin ala muuttuu ja näin ollen myös kuormitustekijät muuttuvat. Johdon työnohjaus on erittäin hyvä keino tukea esihenkilöitä omassa työssään, työssäjaksamisessa ja työssä kehittymisessä, johdon työnohjauksella voidaan hakea edellä mainittuihin asioihin yhdessä pohtien keinoja ja ratkaisuja.

 

Johdon työnohjauksella pyritään vahvistamaan johtajan, yrittäjän, esihenkilöiden tai vastaavien jaksamista ja hyvinvointia tukien ammatillista kehittymistä johtajana ja selviytymistä erilaisista pulmista. Ohjauksessa ohjattava oppii tuntemaan omat rajansa ja rajoitteensa samoin kuin valtansa ja vastuunsa.

 

Johdon työnohjauksella tuetaan johtamista ja esihenkilön kykyä hallita ja ohjata työyhteisötaitoja sekä työyhteisöjen tavoitteiden saavuttamista organisaation päämäärät ja tavoitteet vahvasti huomioiden. Johdon työnohjausta voidaan toteuttaa niin yksilöohjauksena kuin pienryhmissä.

 

Johdon työnohjauksen perustaksi voidaan sopia WOPI-persoonallisuustesti, jonka analyysia käydään läpi työnohjauskerroilla. WOPI-persoonallisuustestit on mahdollista toteuttaa koko työnohjausryhmälle ja tällöin analyysia käydään läpi tiimin toimintaan pohjautuen. 

 

Varaa nyt ilmainen tutustumistapaaminen ajanvarauskalenteristani: 

 

 

 

Tustustumistapaaminen ei velvoita vielä mihinkään,

voimme siinä yhdessä pohtia miten voisin tukea sinua ja yritystäsi. 

 

 

 

.