Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistä, valmentavalla ja systeemisella otteella, ihminen ihmiselle kohtaamisia.

Työnohjausta vuodesta 2020 alkaen, esihenkilötyötä vuodesta 2004, sote-alalla vuodesta 1996.

 

Ihminen on osiensa summa. Ammattitaito koostuu toisiaan tukevista osista. 

O on osaamista, oivaltamista, onnistumista

S on sitoutumista ja soveltamista

I on innostamista, innostumista ja itsetuntemusta

A on ammattitaitoa, aitoa kohtaamista ja aktiivista kuuntelua